• 11. Výber poukazu
  • 22. Odoslanie objednávky

Zaradenie michalovského okresu od 25.10.2021 je až na dobu neurčitú v "čiernej farbe", čo pre ubytovacie zariadenia znamená možnosť poskytnutia ubytovania len v súvislosti s výkonom povolania.